Ympäristö ohjaa arjen valintoja

Haluamme olla hyvän, puhtaan ja viihtyisän elinympäristön ylläpitäjiä ja kehittäjiä. Ympäristövaikutukset ja -lainsäädäntö suuntaavat vahvasti arjen valintojamme ja tekojamme.

Serveco kantaa vastuun toimintansa vaikutuksista ympäristöön. Noudatamme toiminnassamme voimassa olevia lakeja ja säädöksiä sekä seuraamme niiden kehitystä. Yhtiön johto ja henkilöstö ovat ympäristöohjelmamme kautta sitoutuneet ottamaan huomioon toiminnastamme aiheutuvat ympäristövaikutukset. Ympäristövaikutusten hallinta sekä haitallisten vaikutusten jatkuva vähentäminen nivoutuvat tiiviisti myös yhtiön laatu- ja työturvallisuusajatteluun ja ovat näin olennainen osa palveluamme.