Turvallisuus luo raamit toiminnalle

Serveco panostaa toiminnassaan turvallisuuteen. Työntekijöiden perehdyttäminen, jatkuva koulutus ja perusteellinen ohjeistus sekä lainsäädännön noudattaminen luovat perustan työturvallisuusjohtamisellemme. Lisäksi hyödynnämme uusinta teknologiaa ja arvioimme toimintamme riskejä säännöllisesti.

Hyvä turvallisuuskulttuuri parantaa työn tuottavuutta ja toiminnan laatua sekä auttaa hallitsemaan turvallisuusriskejä. Sen avulla huolehdimme myös liikesalaisuuksista sekä ehkäisemme ympäristövahinkoja. Oikein toteutetulla turvallisuustyöllä ehkäistään työtapaturmia ja vahinkoja. Hyvä turvallisuustyö lisää myös henkilöstön tyytyväisyyttä ja sidosryhmien luottamusta Servecoa kohtaan.