Serveco Työnhallinta – Askeleen edellä

Kiinteistö- ja toimitilapalvelualalla liikkuvan henkilöstön töiden hallinta ja johtaminen on aina ollut haasteellista työkohteiden hajanaisuuden takia. Esimiesten työajasta on mennyt suuri osa kentän työtehtävien seurantaan ja hallintaan, ja siitä huolimatta kentältä saatu tieto on ollut hajanaista ja perustunut näppituntumaan. Tähän haasteeseen vastatakseen Servecolla on reaaliaikainen Serveco Työnhallinta -järjestelmä.

Järjestelmän avulla Servecon palvelutuotannonhallinta ja -seuranta on tehokasta, mikä mahdollistaa keskittymisen oleellisiin tehtäviin ja toiminnan kehittämiseen. Järjestelmä parantaa myös turvallisuutta erityisesti yksin työskenneltäessä.

Ajantasaista tietoa reaaliajassa

Työkohteeseen sijoitetut tunnisteet luetaan päätelaitteella työn edetessä. Päätelaite lähettää työaika-, paikka- ja muut raportoitavat tiedot automaattisesti palvelimelle. Työntekijä voi raportoida päätteen kautta myös muita tapahtumia.

Työnjohto voi seurata työn edistymistä ja muita raportoitavia asioita reaaliajassa Serveco Työnhallinnan avulla. Asiakas puolestaan voi seurata Servecon henkilöstön liikkumista kiinteistössään ja palvelukuvauksen mukaisten töiden toteutumista. Tarkan ja luotettavan tiedon sekä monipuolisten raporttien avulla saadaan myös tietoa menetelmien, henkilöstön ja toiminnan kehittämiseksi.

Tarjouspyyntö

Lähetä tarjouspyyntö »

Tule meille töihin

Katso avoimet työpaikat »

Ota yhteyttä

Tarkemmat yhteystiedot »

Asiakkaalle työnhallintajärjestelmä

 • antaa tietoa palvelun suorituksesta reaaliajassa

 • lisää kiinteistön ja toimitilojen turvallisuutta

 • nopeuttaa ja varmistaa tapahtumailmoitusten saannin

 • tuo kustannussäästöjä

 • tarjoaa parempaa palvelua

Henkilöstölle työnhallintajärjestelmä

 • on helppo ja luotettava tapa raportoida kentältä
 • vapauttaa käsin täytettävistä työtilaus- ja tuntilistoista
 • lisää turvallisuutta
 • varmistaa palkanmaksun oikeellisuuden
 • mahdollistaa työvuorolistojen ja työaikatietojen tarkastelun www-selaimelta
 • lisää informaation kulkua työnantajan kanssa