Jatkuva parantaminen on toimintatapamme

Jatkuva laadunarviointi on toimintamme perusta. Mittaamme ja seuraamme laadullisten tavoitteiden toteutumista, jotta voimme kehittää palveluitamme yhä laadukkaammiksi. Toimintamme kehittyminen näkyy asiakkaillemme yhä parempana palveluna ja ketteränä toimintana.

Systemaattista laadunseurantaa

Servecon ratkaisuna laadunhallintaan on www-selaimen kautta käytettävä suunnittelu- ja raportointijärjestelmä. Kentällä tapahtuvassa arvioinnissa käytetään tablet-laitetta, joka välittää tiedon heti järjestelmään.

Järjestelmän avulla Serveco pystyy seuraamaan palvelunsa lopputulosta luotettavin ja objektiivisin mittausmenetelmin yhteistyössä asiakkaan kanssa, tämän toivomusten ja tarpeiden mukaisesti.

Järjestelmän avulla laatupoikkeamat ja etenkin samojen poikkeamien toistuminen vähenee. Käytännön avulla kehitämme yhdessä asiakkaan kanssa yhteistyötä, laatua, tilojen siivottavuutta sekä kunnossapitoa – tähtäimessä siivouksen tarkoituksenmukaisuus ja taloudellisuus.