Johtavat ajatukset

Toimintaamme ohjaa vahva arvoajattelu. Arvot ohjaavat valintojamme, toimintaamme ja tavoitteitamme.

Ihmisläheisyys

Toimintamme lähtökohtana on aito välittäminen ihmisistä, niin työyhteisön jäsenistä kuin asiakkaistakin. Servecossa kaikkia ihmisiä kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Meitä on helppo lähestyä asiassa kuin asiassa. Henkilökohtainen arvostus ja kunnioittaminen näkyvät päivittäisessä asiakaspalvelussa ja työskentelyssä työyhteisön sisällä.

Vastuullisuus

Toimimme esimerkillisesti ja rehellisesti kaikessa toiminnassamme. Otamme vastuun tehtävistämme, ympäristöstämme ja toimintamme kehittämisestä. Sitoudumme tavoitteisiimme ja teemme sen, minkä lupaamme.

Uudistuminen

Olemme aktiivisia, aloitteellisia ja suhtaudumme positiivisesti uusiin näkemyksiin sekä ehdotuksiin. Olemme valmiita muutoksiin ja sitoudumme yrityksen ja itsemme kehittämiseen. Kyseenalaistamme totuttuja tapoja sekä etsimme uusia, luovia ratkaisuja.

Menestyminen

Menestymme yhdessä yrityksenä, työyhteisönä sekä asiakkaidemme kanssa. Menestyminen antaa suunnan toiminnan ja palvelujen kehittämiseen sekä luo uusia mahdollisuuksia.

Missio

Serveco tuottaa asiakkailleen markkinoiden parhaita palveluja luotettavasti ja laadukkaasti. Avoin, rehellinen kommunikaatio ja kilpailukykyinen hinnoittelu ovat toimintamme kulmakiviä.